Het Dry Hydroponics systeem

Met Dry Hydroponics kunt u kort cyclische gewassen telen zoals sla, kruiden en zomerbloemen. In teeltvijvers dobberen drijvers waarin planthouders met planten staan. Het gepatenteerde ontwerp geeft uw planten de mogelijkheid om ten alle tijden voldoende water, licht, meststoffen, CO2 en zuurstof op te nemen. Dit alles op een zo natuurlijk mogelijke manier zonder dat het menselijk ingrijpen vereist.

Het teeltsysteem

Dry Hydroponics maakt een onderscheid tussen het “bovengrondse” deel van de plant en het “ondergrondse”. Het ontwerp voorziet in een luchtig en licht “bovengronds” deel, dat garant staat voor een groeizaam microklimaat tussen het gewas. Het “ondergrondse” deel van de plant heeft de beschikking over ruime hoeveelheden water en zuurstof.

Door de isolerende werking van de drijvers en de ruime hoeveelheid teeltwater zorgt Dry Hydroponics niet alleen voor een zeer gunstig groeiklimaat, ook is het een zeer stabiel teeltsysteem.

De logistiek

Ook logistiek is het Dry Hydroponics systeem slim uitgewerkt. Hoe dit in zijn werk gaat ziet u in onderstaande animatie.